Příruční pokladna

Pořádáteli malou veřejnou akci, je pro Vás tato pokladna nedílnou součástí.
Výběr vstupného, šatna, stánkový prodej, atp.
Možno dodat spolu s UV testerem bankovek.